Riaditeľka MŠ: Danka Kroliaková
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Tatiana Slotová
  Mgr. Veronika Jančeková
  Lýdia Pudišová
  Erika Bartošová
  Daša Daubnerová
  Katarína Ondrejková
  Anna Lukáčová
  Sivia Móciková
Počet detí v MŠ: 100
Zástupkyňa riad. MŠ: Mgr. Gabriela Šaradínová
Vedúca ŠJ: Jana Sliacka
Zamestnanci ŠJ: Viera Beňušová
  Irena Kňažková
  Milena Puchá
  Eva Ondrušová
Nepedagogickí zamestnanci: Erika Hollá
  Janetta Kotlárová
  Janka Dančeková