Vážení rodičia,

Občianske združenie - Dráha poznania, preto Vás prosíme o príspevok vo forme 2% z Vašich daní. Finančné prostredky budú použité na vzdelávaciu činnosť, na inováciu učebných pomôcok pre deti a skvalitnenie exteriéru našej škole.

(tlačivo Vám poskytnú pani učiteľky v triedach, prípadne je možné si ho stiahnúť tu: Vyhlásenie 2%)

Za príspevok vopred ďakujeme.

História materskej školy

Naša Materská škola Za dráhou 19/477 sa nachádza v lone liptovskej prírody, obklopená horstvom Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

Jej kolaudácia prebehla 5. 5. 1980 slávnostným otvorením zariadenia Jasle/Materská škola sídlisko SNP Ružomberok. Do prevádzky sa dali 4 triedy MŠ s celodennou starostlivosťou s kapacitou 144 detí, jasle a hospodárska budova.

Dňom 1. 9. 1980 sa priestory prvý krát rozozvučali štebotom detí s počtom zapísaných detí 151 a jasle s počtom detí 27. Obsadenosť ovplyvnila výborná strategická poloha, kde je sústredené najväčšie centrum zamestnanosti a jedno sz najväčších sídlisk Ružomberka – Roveň. Neďaleko je ÚVN Ružomberok a podnik Mondi SCP a.s. V súčasnej dobe sú tu sústredené veľké obchodné reťazce.

V mesiaci október 1991 nastali zmeny a z organizačných dôvodov sa zrušili jasle. Zostala len MŠ s piatimi triedami. Toto trvalo do roku 2008, kedy z podnetu mesta Ružomberok a za finančnej pomoci podniku Mondi SCP a.s. boli dané do prevádzky jasle, ako samostatné zariadenie mesta s kapacitou 15 detí. Od septembra 2011 sa jasle stali opäť súčasťou materskej školy a sú pod vedením riaditeľky MŠ. Dnes je kapacita MŠ 125 detí, v jasliach je kapacita 10 detí.